MODERNÁ IZOLÁCIA PRE KOMFORTNÝ ŽIVOT

MODERNÁ IZOLÁCIA PRE KOMFORTNÝ ŽIVOT

Kvalitná tepelná izolácia z dvojzložkovej polyuretánovej peny.

Výrazne prispieva k zvýšeniu energetickej úspornosti stavby.

Určená pre budovy na bývanie, budovy pre priemysel a administratívu a budovy občianskej vybavenosti.

0918 244 119

Dvojzložková striekaná polyuretánová izolačná pena sa môže použiť na:

Izolácie striech, stien a stropov v bytovej, priemyselnej a úžitkovej výstavbe, rovnako i pre renovácie existujúcich stavebných objektov, izolácie priemyselných kontajnerov a potrubí, zosilňovanie obvodového plášťanosných konštrukcií budov pomocou striekaných vrstiev s vysokou mechanickou odolnosťou.

Na rozdiel od klasických metód zateplenia, ktorú je potrebné kotviť do konštrukcie čím sa narúša celistvosť izolácie a dochádza k poškodeniam, striekaná penová izolácia vytvára úplne adhézny a monolitický izolačný obal bez škár a bez spojov. V jednom stupni procesu výroby je dosiahnutá tepelná i vlhkostná izolačná schopnosť materiálu ako aj mechanické zosilnenie konštrukcie, pri nízkom zaťažení.

Zo zdravotného hľadiska je dvojzložková izolačná pena po zabudovaní do konštrukcie zdravotne úplne nezávadná.

Trvácnosť

PUR izolácia nevlhne a jej tepelno izolačné parametre sa nemenia ani v náročných klimatických podmienkach.

Rýchla aplikácia

Zateplenie klasického rodinného domu už za 1 deň. Zabezpečí ideálnu kombináciu pohodlia v lete aj zime.

Odolnosť voči vode

Vďaka uzavretej bunkovej štruktúre tvrdej peny plní aj hydroizolačné vlastnosti.

Akustická izolácia

PUR izolácia ponúka okrem tepelnej aj výbornú akustiú izolácia stien.

Na striekané izolácie sú používané kvalitné výrobky nemeckej spoločnosti PCC Prodex (výroba v licencii nemeckej spoločnosti PCC SE). Produkty sú certifikované podľa DIBt a spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska kvality, bezpečnosti a odolnosti.

POUŽITIE STRIEKANEJ IZOLÁCIE

POUŽITIE STRIEKANEJ IZOLÁCIE

Mäkká pena

V súčasnosti najúčinnejší tepelnoizolačný materiál do podkroví a stropov bungalovov. Je určená na realizáciu vnútornej tepelnej a zvukovej izolácie strešných plášťov, stropov, stien, sendvičových konštrukcií budov na bývanie, priemyselných stavieb a pod. Objemová hmotnosť peny dosahuje 8-10kg/m3 v závislosti od hrúbky vrstiev a kvality samotnej aplikácie.

Polotvrdá pena

Určená na realizáciu vnútornej tepelnej izolácie strešných plášťov, podkroví, stropov, sendvičových stien s drevenou konštrukciou, murovaných a oceľových konštrukcií; ľahkých rámových konštrukcií budov na bývanie, občiansku vybavenosť, priemyselných budov, hangárov stavaných na mieste. Neobsahuje speňovacie prostriedky poškodzujúce ozónovú vrstvu v súlade s nariadením EÚ (ES) č. 1005/2009.

Tvrdá pena

Určená na realizáciu vonkajšej tepelnej izolácie strešných plášťov (aj pochôdznych a vegetačných), základových konštrukcií a vnútornej tepelnej izolácie podláh. Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. λ= 0,021 W/m.K

STRIEKANÁ IZOLÁCIA - Výhody

 • Šetrí peniaze
 • Spojitá izolačná vrstva bez tepelných mostov
 • Rýchla aplikácia už za 1 deň
 • Bezpečná a zdravotne nezávadná
 • Vyplní všetky špári a diery
 • Dokonalo súvislý povrch bez prasklín a trhlín aj na nerovných povrchoch
 • Zvuková izolácia
 • Trvácnosť
 • Má najnižšiu tepelnú vodivosť (λ)
 • Odolná voči hlodavcom a hmyzu
 • Rýchla návratnosť investície
 • Vlastnosti striekanej penovej izolácie ostávajú nezmenené po celú dobu životnosti
 • Zosilňuje konštrukcie
 • Okamžité zníženie nákladov na energie

NAŠE REALIZÁCIE

NAŠE REALIZÁCIE